Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie
 
BS Siemiatycze o/Drohiczyn
 
82 8092 0001 0031 0125 2000 0010