Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Drohiczynie

2019/2020

 

Kowalczuk Dorota -  dyrektor szkoły, wychowanie do życia w rodzinie

Borzym Jadwiga Grażyna - wicedyrektor szkoły, matematyka, doradztwo zawodowe

Bieleniewicz Agata  -  edukacja wczesnoszkolna

Borzym Andrzej  -    matematyka

Bujno Jolanta  - chemia, fizyka

Chlebińska Anna - pedagog

Chmura-Hanik Aldona  -   język angielski

Dawidziuk Irena  -  edukacja wczesnoszkolna

Gawrysiuk Joanna -   język angielski

Głowacka Małgorzata  - muzyka, technika, plastyka, biologia

Jabłońska Anna     -     wychowawca świetlicy

Klimiuk Grzegorz  -    Religia prawosławna

Kontowicz Anna    -    język polski

Kosińska Barbara    -   wychowanie przedszkolne, religia

Kosiński Marek     -     religia

Kosiński Stanisław   -  wychowanie fizyczne

Kowalczuk Tomasz   - wychowanie fizyczne

Malantowicz Patrycja - wychowanie przedszkolne

Małaszkiewicz Alina - wychowanie przedszkolne

Mantiuk Alina - język polski, język rosyjski

Nielipińska Hanna    -  fizyka, geografia, podstawy przedsiębiorczości

Nielipiński Mariusz  -  wychowanie fizyczne

Niemyńska Bożena  -  język polski, edukacja wczesnoszkolna

Niemyński  Krzysztof      -      historia, wos

Niewiński Roman   -   historia, wychowanie fizyczne

Osiejewicz Ewa    -   wychowanie przedszkolne, logopedia

Piasecka Anna    -    język polski

Redo Renata -  matematyka, informatyka

Rogulska Anna -  religia

Ryszczuk Jarosław  -  informatyka

Rzepczyński Krzysztof  -  religia

Wołosińska Marzena - geografia, przyroda