10 listopada klasa IIb przedstawiła  montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie recytowali wiersze i zaśpiewali piosenki związane z tym świętem: „Hymn państwowy”, „Szara piechota”, „My pierwsza brygada”, „Co to jest niepodległość’, „Jestem Polakiem”, „Złota trąbka,  „Każde polskie dziecko wie” i „Flaga biało-czerwona”. Na apelu zgromadzili się uczniowie klas I-III z wychowawcami,  Pani Dyrektor Kowalczuk oraz kilkoro rodziców i dziadek występujących uczniów. Wszystkim dziękujemy za przybycie. Otrzymane brawa, zachowanie widowni  i słowa Pani Dyrektor  świadczą o tym, że występ podobał się.

I. Zieniewska