Bardzo ważną umiejętnością w życiu jest udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, dlatego ćwiczymy ją już od najmłodszych lat. W ostatnim tygodniu przed wakacjami cała społeczność klas I-III przeszła takie szkolenie przeprowadzone przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Bożenę Zgierun. Uczniowie zostali zapoznani ze sposobami postępowania podczas skaleczeń, oparzeń, omdleń, utraty przytomności oraz z zasadami wykonania resuscytacji.

Uczniowie ćwiczyli w 2 grupach: klasa I z klasą IIIa i klasy II z klasą IIIb. Dzieci w parach sprawdzały czy kolega oddycha, układały partnerów w pozycji bezpiecznej. Na manekinach ćwiczyły sztuczne oddychanie. Wszyscy podczas tej nauki bardzo dobrze się bawili.

Na koniec spotkania przypomnieliśmy zasady bezpiecznych zabaw w czasie lata i życzyliśmy sobie wesołych, bezpiecznych wakacji.

                                                                                              Mały Samorząd Uczniowski