Kochani Nauczyciele…

Dnia 12 października 2020 r. w naszej szkole uczniowie kl. I-III uroczyście obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Wszyscy ubrali się odświętnie i spotkali na korytarzu zachowując reżim sanitarny. Uczniowie klas drugich przygotowali recytację wierszy zawierających podziękowania, życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Uzmysłowili uczestnikom spotkania jak wielką rolę pełnią pedagodzy. Uroczystość urozmaicono pięknymi piosenkami, niespodziankami przekazanymi nauczycielom oraz gazetką na wachlarzu. Prace plastyczne wykonały dzieci, które przystąpiły do akcji ,,Bukiet nauczycielom”.

Irena Dawidziuk