Wiedza i kreatywność idą w parze  – pomysłowe lekcje języka polskiego

 

Na lekcjach języka polskiego uczniowie nie tylko mogli poznawać utwory czytając i analizując je w tradycyjny sposób. Zapamiętywanie treści ułatwiały metody aktywizujące.

Podczas zajęć, w tym roku szkolnym, uczniowie mogli wykazać się na nich zaangażowaniem, kreatywnością oraz umiejętnością pracy w grupach. Oto kilka sposobów, które urozmaiciły lekcji polskiego:

  1. pajęcze streszczenie lub opowiadanie – polegające na kontynuacji myśli przez osobę, do której rzuca się kłębek włóczki; należy pamiętać, by uczniowie siedzieli w kręgu, aby stworzyć pajęczą sieć
  2. lekcja kleksografii na podstawie lektury „Akademia pana Kleksa”, gdzie czwartoklasiści mogli poczuć się przez chwilę jak w słynnej akademii Profesora
  3. gra planszowa w oparciu o lekturę „Mikołajek”, dzięki której czwartoklasiści mogli wykazać się nie tylko znajomością książki, ale także pomysłowością, umiejętnością tworzenia elementów przestrzennych oraz doskonalić estetykę wykonywania pracy
  4. inscenizacje do utworów poznawanych na lekcjach, np. bajek polskich pisarzy
  5. prace inersemiotyczne dotyczące utworów literackich:

       - czwartoklasiści w grupach rysowali obrazki do kolejnych strof wiersza, tworzyli też metaplan o Polsce

       - uczniowie klasy czwartej samodzielnie wykonywali kolaż na podstawie jednej z legend

       - ósmoklasiści w zespołach tworzyli lapbooki do lektury „Syzyfowe prace”

       f. zabawy ruchowe związane z poznawaniem nowych treści gramatycznych

Patrząc na zaangażowanie uczniów w te lekcje, śmiało można było stwierdzić, że lubią oni prace metodami aktywizującymi. Uczniowie uważali, że tego typu zajęcia są ciekawsze, a oni dzięki nim mają więcej możliwości, by wykazać się znajomością poznawanych utworów oraz pokazać inne swoje umiejętności, np. plastyczne, techniczne, związane z koncentracją.

Anna Kontowicz