Rekrutacja do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2020/2021

 

Podanie do LO 2020/21

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

 

Harmonogram rekrutacji

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie  do I klasy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie w roku szkolnym 2020/2021

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Drohiczynie na rok szkolny 2020/2021

 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021

 

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego