Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Harmonogram rekrutacji

Zgłoszenie do klasy I dziecka z obwodu

Zgłoszenie do klasy I dziecka spoza obwodu

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolego.