Rekrutacja do Gminnego Żłobka w roku 2021/2022

Ogłoszenie o otwarciu żłobka

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023

 

REGULAMIN REKRUTACJI 2022-2023

Harmonogram rekrutacji

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie  do I klasy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie w roku szkolnym 2022/2023

Zgłoszenie dziecka spoza obwodu do I klasy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie w roku szkolnym 2022/2023

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku szkolnym 2022/2023

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Filia w Śledzianowie w roku szkolnym 2022/2023

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Ostrożanach w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Drohiczynie

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Drohiczynie - Filia w Śledzianowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego w Ostrożanach