Rekrutacja do Gminnego Żłobka w roku 2021/2022

Ogłoszenie o otwarciu żłobka

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022

 

REGULAMIN REKRUTACJI 2021-2022

Harmonogram rekrutacji

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie  do I klasy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie w roku szkolnym 2021/2022

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Drohiczynie na rok szkolny 2021/2022

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie  do I klasy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie w roku szkolnym 2021/2022 - Filia w Śledzianowie

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Drohiczynie na rok szkolny 2021/2022 - Filia w Śledzianowie

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku szkolnym 2021/2022

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Filia w Śledzianowie w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Drohiczynie

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Drohiczynie - Filia w Śledzianowie