Dzień miłego słowa – promocja czytelnictwa i właściwego zachowania

14 grudnia uczniowie kl. IIIb przygotowali apel przypominający właściwe zachowanie uczniów w szkole oraz w domu. Na początku dzieci zapoznały kolegów z ,,Bajką dla dzieci, które nie potrafią się dzielić”. Tekst opowiadał o rodzeństwie, które zabierało zabawki, nie potrafiło się bawić ze sobą. Później uczniowie zaprezentowali scenki oraz wiersze zawierające niewłaściwe zachowanie, młodsi koledzy oceniali postępowanie bohaterów i wskazywali właściwe zachowanie. Spotkanie zakończono wspólną kolędą.