21 marca uczniowie kl. IIa, IIb i III wyjechali na wycieczkę do Rezerwatu Przyrody „Śnieżyczki” w celu poszukiwania oznak wiosny. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Sokołów oraz Pani leśnik Pauliny Zgierun, która oprowadziła nas po rezerwacie, mogliśmy podziwiać  różne wiosenne kwiaty i słuchać śpiewu ptaków. Uczniowie dowiedzieli się co to jest rezerwat przyrody, poznali nazwy pierwszych wiosennych  kwiatów i ich wygląd.  Wszystkich zachwyciły ogromne dywany przebiśniegów wyścielające rezerwat. Atrakcją wycieczki były również poroża jelenia i łosia, które pokazała pani leśnik. Chłopcy przez całą wycieczkę poszukiwali w lesie zrzutów poroży. Dzieci miały możliwość zostawienia w paśniku jabłek i marchewek dla zwierząt.

Następnie wszyscy uczniowie klas I – III wyruszyli z marzanną nad rzekę Bug w celu utopienia kukły. W czasie marszu dzieci obserwowały przyrodę i szukały pierwszych zwiastunów wiosny. W ten sposób pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy wiosnę. Uczniowie wrócili do szkoły zmęczeni ale zadowoleni.

Bożena Zgierun