22 kwietnia 2022 r. klasa IB przedstawiła  montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Ziemi. Słuchając uważnie występu uczniowie klas I-III przypomnieli sobie o segregowaniu śmieci, oszczędzaniu wody, energii i o tym jak żyć z przyrodą w zgodzie. Po apelu odbył się konkurs ekologiczny uczniów klasy II i III.

Tekst: I. Zieniewska

                                                                                                  Zdjęcia: B. Zgierun