W ramach integracji zespołu klasowego, rozwijania zainteresowań i poznania najbliższego otoczenia, 2 czerwca uczniowie klas I – III odwiedzili  Muzeum Kajakarstwa.

Jest to jedyne takie miejsce w Polsce. Wśród kajaków uczniowie mogli obejrzeć kapoki, wiosła, pamiątki i inne przedmioty związane z turystyką kajakową. W czasie zwiedzania uczniowie korzystali z multimedialnej wystawy zdjęć, kajakowego kina i symulatora pływania kajakiem. Dużym zainteresowaniem cieszył się symulator, za pomocą którego chętni uczniowie mieli możliwość samodzielnego płynięcia po rzece Bug.

Wyjście ze szkoły w ramach wycieczki po najbliżej okolicy, okazało się atrakcyjną lekcją, a dla niektórych wspaniałym przeżyciem.  Niektórzy myślą o uczestnictwie razem z rodzicami w kolejnym spływie kajakowym „500 kajaków”.                    

A.Bieleniewicz