Ze względu na pandemię i fakt, iż nie możemy spotkać się na uroczystej akademii klasa IIIA przygotowała prezentację w formie apelu. Każdy wychowawca przedstawił prezentację swojej klasie.

Bardzo dziękujemy wychowawcom za pomoc w  przybliżeniu uczniom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Klasa IIIA z wychowawczynią.