6 marca 2021 roku uczniowie klas drugich uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Tematem rozmowy było bezpieczne korzystanie z Internetu. Podczas tej lekcji pan policjant przypomniał dzieciom, czym jest cyberprzemoc i w jaki sposób bronić się przed niebezpieczeństwami czyhającymi na najmłodszych. Zebrani uważnie słuchali, chętnie dzielili się doświadczeniami i zadawali rzeczowe pytania. Nasz gość zwrócił uwagę na ważną rolę dorosłych i znaczenie kontroli rodzicielskiej. Wszyscy zgodnie przyznali, iż przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu pozwala uniknąć przykrych sytuacji i miło spędzić wolny czas. Podsumowując, pan policjant przypomniał jeszcze raz zasady korzystania z Internetu oraz zachęcił uczniów do korzystania z różnych form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, w towarzystwie najbliższych. Spotkanie z policjantem zachęciło najmłodszych do swobodnych rozmów z rówieśnikami na temat cyberprzemocy. Okazało się, że Internet jest znany  wszystkim – dzieciom i dorosłym. Warto korzystać z tego źródła wiedzy, ale trzeba pamiętać o przestrzeganiu  zasad bezpieczeństwa.

                                                                                                                       tekst B. Niemyńska