Ślubuję pilnie się uczyć i wzorowo zachowywać,

czyli pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie.

Dzień 23 października był wyjątkowy dla społeczności szkolnej w Drohiczynie, gdyż do jej grona zostali przyjęci uczniowie klas pierwszych. Włączenie do rodziny szkolnej odbyło się w niezwykle uroczystej atmosferze i scenerii. Najmłodszym towarzyszyli: Panie Dyrektor Zespołu Szkół, Wychowawcy i Nauczyciele, uczniowie klas 0-III oraz licznie przybyli Rodzice. Pierwszą część uroczystości stanowił występ artystyczny pierwszoklasistów. Odświętnie prezentujący się młodzi artyści wierszem, piosenką, tańcem i zabawą pokazali, że znają szkolne zasady i są gotowi stawić czoła nowym wyzwaniom. Bardzo wzruszającym punktem spotkania było ślubowanie pierwszoklasistów na sztandar szkoły. Słowa o miłości do Ojczyzny, wypełnianiu obowiązków szkolnych, szacunku dla  nauczycieli i rodziców będą odtąd towarzyszyły tym dzieciom na kolejnych etapach nauki. Po przyrzeczeniu, Pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej w Drohiczynie. Symboliczny ołówek spoczął na ramieniu każdego pierwszaka, a słowa wypowiedziane przez Panią Dyrektor otworzyły nowy rozdział w życiu tych uczniów. Pani Wicedyrektor wręczyła pamiątkowe dyplomy i życzyła wielu sukcesów szkolnych. Następnie Pani Dyrektor, zwracając się do pierwszoklasistów, pogratulowała im i życzyła wspaniałych, owocnych chwil spędzonych w naszej szkole. Zachęciła do pracy i rozwijania pasji oraz talentów. Pogratulowała także Rodzicom i zaprosiła do współpracy, służącej wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Na zakończenie głos zabrali Rodzice - podziękowali Dyrekcji, Wychowawcom i Nauczycielom pracującym z pierwszoklasistami. Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia a później na słodki poczęstunek. Życzymy pierwszoklasistom sukcesów szkolnych oraz wielu pasji, które uczynią ich uczniami spełnionymi, kreatywnymi, z radością realizującymi kolejne zadania szkolne.

B. Niemyńska