Wycieczka do straży

Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych to jedno z celów podstawy programowej. Dziecko powinno wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia, do kogo ma się zwrócić o pomoc.  Aby zrealizować te cele, dnia 26 kwietnia uczniowie klas 1a i 1b udali się na wycieczkę dydaktyczną do Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. Już samo wejście na plac PSP wzbudziło u dzieci wielki podziw i zafascynowanie. Zwiedzanie jednostki uczniowie rozpoczęli od pokoju, w którym zobaczyli stanowisko dowodzenia, gdzie przyjmowane są telefony alarmowe i byli świadkami ćwiczeń/wyjazdu do akcji. Następnie w sali „Ognik” wysłuchali opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz o akcjach ratowniczo-gaśniczych. Samodzielnie mogli też przećwiczyć wzywanie straży do pożaru. Wielką atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzania elementów stroju strażaka i dotknięcie niemal każdej rzeczy. Panowie  pokazali wozy strażackie oraz sprzęt ratowniczy. Największą atrakcją okazała się kutyna wodna. Dziękujemy panom strażakom, którzy stanęli na wysokości zadania i nie szczędzili dzieciom licznych atrakcji.

A.Bieleniewicz

Zdjęcia: A.Jabłońska