ŚWIĘTO ZIEMI W KLASACH I – III

26 kwietnia klasa IIa przygotowała krótki apel z okazji minionego Święta Ziemi. Były to wiersze i piosenki, które zachęcały do dbania o naszą planetę, aby była zielona. Dzieci również w tym dniu w miarę możliwości ubrały się na zielono.  Wszyscy uczniowie mieli za zadanie uważnie wysłuchać występu  ponieważ po zakończeniu  odbył się konkurs. Odczytywano pytania związane z wysłuchanymi wierszami i piosenkami, a uczniowie zgłaszali się do odpowiedzi. Trzeba przyznać, że wszyscy uważnie słuchali, ponieważ na wszystkie pytania zostały udzielone poprawne odpowiedzi. Uczniowie, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytania zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

                                                                                       Tekst: I. Zieniewska

                                                                                       Zdjęcia: A. Bieleniewicz