Prosimy o uiszczanie  wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu na konto szkoły:

 

Zespół Szkół w Drohiczynie

ul. Warszawska 51

17-312 Drohiczyn

41 8092 0001 0031 3777 2000 0010