Światowy Dzień Pszczół

Światowy Dzień Pszczół w świetlicy szkolnej w Drohiczynie

W dniu 20 maja 2021 roku w świetlicy szkolnej w Drohiczynie obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie z klas I – III, jak również dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Nadrzędnym celem przeprowadzonych zajęć było zapoznanie uczniów z życiem pszczół, poznanie znaczenia tych owadów dla przyrody i człowieka, przyjrzenie się pracy pszczelarza, propagowanie działań zmierzających do ochrony pszczół i innych owadów pożytecznych, a szczególnie do zachowania bioróżnorodności. Uczniowie poznali najważniejsze zasady bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami, a także właściwości odżywcze miodu i innych produktów pszczelich (pyłku pszczelego, pierzgi, propolisu i mleczka pszczelego).

Uczniowie dowiedzieli się także, jak dużą rolę w ochronie owadów zapylających odgrywają rolnicy. Pamiętajmy, iż znaczna część rodziców zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Tylko dzięki odpowiedzialnej postawie i odpowiedniemu stosowaniu środków ochrony roślin możliwa jest pełna i skuteczna ochrona zapylaczy. Uczestnicy zajęć dodatkowo otrzymali ulotki informacyjne na ten temat.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, uważnie słuchały informacji dotyczących życia pszczół, potencjalnych zagrożeń, pracy pszczelarza, procesu pozyskiwania miodu oraz zdrowotnych właściwości produktów pszczelich. Uczestnicy spotkań z zaciekawieniem oglądali ramki, podkurzacz, kapelusz pszczelarski, mały ulik. Produkty pszczele również wzbudziły znaczne zainteresowanie, szczególnie woskowe świece.

Słowa podziękowania należą się panu Jarosławowi Redo, pszczelarzowi – pasjonatowi, za użyczenie pszczelarskich akcesoriów, które w znaczącym stopniu uatrakcyjniły zajęcia. Dziękujemy również kierownictwu i pracownikom Oddziału w Siemiatyczach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, paniom Anecie Arasimowicz, Celinie Lachowicz i Annie Rochalskiej, za udostępnienie materiałów informacyjnych dotyczących odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie.