Zdalne nauczanie

Procedura kształcenia na odległość
 
Regulaminu użyczenia komputerów 
 
Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół w Drohiczynie
 
Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Zespołu Szkół w Drohiczynie
 
Oświadczenie rodziców dotyczące wznowienia przedszkola