DZIEŃ WIOSNY W KLASACH I-III

W tym roku pierwszy dzień wiosny w naszej szkole obchodziliśmy w sposób urozmaicony, ciekawy i kolorowy. Najpierw uczniowie klas I-III spotkali się na korytarzu II piętra na spotkaniu czytelniczym. Klasa I a odczytała tekst „Bociany i skowronek”, który opowiadał o przylatujących ptakach, zgodnym życiu sąsiedzkim i wzajemnej pomocy. Po wysłuchaniu wiosennego tekstu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą ilustrowaną rymowankę o owocach, warzywach i zdrowym odżywianiu. W tym konkursie wzięło udział 20 uczniów. 8 najciekawszych prac nagrodzono stempelkami i planami lekcji. 6 prac otrzymało wyróżnienia, a pozostałe osoby otrzymały symbolicznie plany lekcji za udział. Prace zostaną wyeksponowane na tablicy na dolnym korytarzu. Zapraszamy do obejrzenia.

Następnie odbył się pokaz mody wiosennej. Wszyscy wiosennie ubrani prezentowali się pozostałym uczniom. Ich kolorowe stroje upiększały koloryt tego dnia. Po pokazie mody każda klasa zaśpiewała piosenkę o wiośnie.

Na koniec wszyscy udali na spacer nad Bug w celu pożegnania zimy poprzez wrzucenie Marzanny do rzeki. Przy okrzykach „Marzanno, Marzanno …….w wodę Cię wrzucamy, bo wiosnę witamy” Marzanna została wrzucona do wody i odpłynęła. Chociaż było chłodno wszyscy zadowoleni wrócili do szkoły z nadzieją, że wkrótce nadejdą ciepłe, wiosenne dni.

 

Tekst: I. Zieniewska

Zdjęcia: B. Zgierun