„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…” tak Szkolne Koło Caritas modliło się odwiedzając mogiły zmarłych w przeddzień listopadowego Święta.

Uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem triumfu dla Kościoła mogącego wskazać na świętych przebywających w bliskości Boga, jako na osiągnięty cel swojej misji. Wszyscy święci w niebie są dla nas pośrednikami u Boga, któremu zanoszą nasze prośby.

Kościół ustanawiając dzień Wszystkich Świętych chciał zachęcić wiernych, aby brali przykład z życia świętych, żeby ich doświadczenia przydały się i nam, żyjącym obecnie. Gdyż świętość trzeba wymodlić i wyprosić  – o czym wiemy my, żyjący współcześnie, podobnie jak wiedzieli o tym wierni nasi przodkowie.

Wyjątkowość tego dnia polega na tym, że zbieramy się wszyscy na cmentarzach przy grobach rodzinnych, ale również na grobach powstańczych, kwaterach żołnierskich, pod pomnikami i tablicami poświęconymi pamięci poległych we wszystkich wojnach. Palimy znicze na grobach ludzi szczególnie dla Polski zasłużonych w dziedzinie nauki, kultury i działalności społecznej.