„Szczególnym czasem, aby ożywić w sobie świadomość, iż Duch Święty napełnia nas i posyła, włączając nas w misję Kościoła, jest Tydzień Misyjny.

Z tej okazji przygotowaliśmy jak co roku LOTERIĘ FANTOWĄ.

Ufamy, że pomoże ona odkrywać działanie Ducha Świętego, który ożywia, pociesza, jednoczy, inspiruje i posyła. Niech odkrycie to pomoże nam i naszym wspólnotom owocnie przeżyć ten bardzo ważny czas i z nowym zapałem i radością włączyć się w dzieło misyjne Kościoła”.

Tydzień Misyjny to czas większego zaangażowania dla wszystkich, którzy biorą sobie do serca misyjny nakaz Jezusa.

To również czas okazywania naszej wdzięczności za dar wiary i szczególnej pamięci o misjonarzach.