„Poranek patriotyczny” – spotkanie drugie i trzecie

1 i 8 października 2018 roku odbyło się drugie i trzecie spotkanie uczniów klasy 0 oraz klas I – III szkoły podstawowej pod tytułem „Poranek patriotyczny”. Podczas uroczystości uczniowie klasy 3a i 3b przeczytali krótkie teksty opisujące wydarzenia po I rozbiorze Polski. Zgromadzona społeczność szkolna dowiedziała się m. in. o powstaniu kościuszkowskim, o utworzeniu pierwszego ministerstwa, czyli o Komisji Edukacji Narodowej, o Polskich Legionach we Włoszech. Wśród przeczytanych tekstów znalazła się także krótka informacja o powstaniu Mazurka Dąbrowskiego i Królestwa Polskiego. Aleksandra Arciszewska, Krystian Roguski i Hubert Twarowski wyrecytowali wiersz „Tadeusz Kościuszko”, a Angelika Kryńska i Daria Charyton utwór „Mazurek Dąbrowskiego” autorstwa Anny Paszkiewicz. Na spotkaniu nie zabrakło elementu muzycznego: uczniowie utrwalali tekst i melodię Hymnu narodowego oraz uczyli się piosenki „Każde polskie dziecko wie”, słowa Anny Śliwy, muzyka Adrianny Miś. Podczas następnego spotkania dzieci poznają inne działania Polaków, mające na celu ratowanie Ojczyzny.

 

                                                                                              Zdjęcia: Irena Dawidziuk

                                                                                              Tekst: Anna Jabłońska