MY NA SCENIE - INSCENIZUJEMY BAJKĘ "PRZYJACIELE" ADAMA MICKIEWICZA

Klasy V a i V b już w trzecim tygodniu roku szkolnego 2018/2019 zmierzyły się na języku polskim z pierwszym zadaniem teatralnym.

W grupach należało przygotować inscenizację bajki Adama Mickiewicza. W ocenie pracy brano pod uwagę: zgodność inscenizacji  z tekstem, płynność czytania, ruch sceniczny, dodatkowe efekty dźwiękowe.

Pierwsze ustalenia i próby każda z grup poczyniła na lekcji języka polskiego, wtedy też zdecydowano o podziale ról i zadań. Premiery miały miejsce 18 września. Na scenie słychać było ryk niedźwiedzia, śpiew ptaków, czy muzykę, która była tłem dla odczytywanego tekstu. Zaskakujące było zaangażowanie i pomysłowość w przygotowywaniu elementów scenografii i strojów.

Zadanie doskonaliło umiejętność pracy w grupie, interpretacji tekstu, planowania i pokonywania tremy związanej z występami przed klasą. Uczniowie wykazywali się kreatywnością i  odpowiedzialnością. Przedstawienia były różnorodne i pozwoliły odkryć talenty przywódcze i aktorskie.